OHVALE GP-2 / GP-0 MOTOCIKLI

Regularna cijena 9.224,24 EUR (69.500,00 HRK)
Regularna cijena 6.997,81 EUR (52.725,00 HRK)
Regularna cijena 6.619,55 EUR (49.875,00 HRK)
Regularna cijena 5.156,95 EUR (38.855,00 HRK)
Regularna cijena 5.030,86 EUR (37.905,00 HRK)
Regularna cijena 4.602,16 EUR (34.675,00 HRK)